ARCHIWIZACJA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ
OFERTA


Lp.
Usługa

Cena

1.     

Archiwizacja dokumentacji kat. A

od 300 zł / mb
2.     

Archiwizacja dokumentacji kat. B

od 35 zł / mb
3.  
Archiwizacja dokumentacji kat. B - dokumentacja techniczna

od 65 zł / mb

4.     

Porządkowanie akt osobowych


od 5 zł / teczka

5.      
Brakowanie dokumentów

od 30 zł / mb

6.   

Opracowywanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja archiwalna)

900 zł / komplet
7.     
Sporządzanie cyfrowych kopii dokumentów

0,35zł / str.

8. 

Pisanie wniosków oraz podań

15 do 20 zł/ str.
9.    
Przepisywanie i redagowanie pism

5 zł / str.


Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.
Podana cena zawiera koszt materiałów oraz przygotowanie spisów zdawczo – odbiorczych.